Test ‘AIDS’

22 June 2010 19:26 WIB
 
1

Kajadian ieu teh geus ampir 10 taun kaliwat….,

Harita kuring kaparengkeun meunang beasiswa sakola ka LN, anu disponsoran ti Dept.PU (Puslatjakons). Jumlah na anu lolos berangkat ti Indonesia aya 15 urang (8 PNS PU + 7 BUMN).

Kacaritakeun saacan berangkat sakola, kabeh diwajibkeun kudu di-test kasehatan (General Check Up) di Poliklinik PU, dina salah-sahiji test na teh aya Test AIDS / HIV.

Dina mangsa harita kabeneran hasil test anu 15 urang teh dinyatakan sehat kabeh jeung hasil test AIDS na Negative, hartina teu boga masalah jeung penyakit (AIDS) anu alhasil kabeh jadi indit sakola ka LN.

Sangeusna rengse test kasehatan jeung lulus TOEFL (minimal score 500), akhir na jadi oge indit ka nagara tujuan, sakola di Indian Institute of Technology sesuai jeung jurusan na sewang-sewangan.

Tilu poe sadatangna ka tempat tujuan, aya pengumuman ti pihak kampus, cenah sakabeh mahasiswa asing (anu datang ti luar negeri) kudu di-test kesehatan : Paru-paru / TBC (Rontgen) jeung dipariksa Darah (Test AIDS).

Antuk na mah kabeh mahasiswa anu datang ti Luar Negeri teh kudu ngalakukeun test di General Hospital, sedengkeun hasil Test anu ti Jakarta teh cenah teu berlaku, tetep kudu dilakukeun deui lantaran geus jadi aturan / katetapan ti Pamarentah.

Sanepi na ka RS teh.., langsung didaftar saurang-saurang, bari ditanya ngaran, jeung umur. Hiji mangsa giliran saacan na kuring anu keur didaftar teh babaturan ti Dinas PU Subang, tapi kacirina manehna mah rada lila daftar na teh…, malah kadenge na rada hog-hag sagala.., bari jeung tarik pisan ngomong na…, nepikeun kadenge ka luar bari jeung popolotot…sagala…!

PROMO CONTENT
loading...

1 COMMENT