Tawis soca ti kawali

11 July 2012 15:28 WIB
 
0

Gura giru nutupan panto,kulutrak ditulakan.

Kusiwél mukakeun hasil ngundeur basa di kawali. di tembrakeun na meja,hiji hiji di titenan. dijengjrengkeun ngarah bisa digeroh, aya tilu rupa beureum, bodas, hideung ditilikan tépi teuleub. Undéran anu pulas na semu beurem mimiti dibuka bréh rundayan aksara pating burilak kawas cika cika diwanci sareupna, diasaan, amis lir gula kawung asak godog neréstés garing tapi puray mun kacaiian. Ceulebek didahar digayem, dibeuweng, diutahkeun, didahar deui, digayeum tepi ka lembut tuluy di télég. Bray tétémpoan asa béngras pangdéngé asa cekas, pangrasa asa beuki seuket, rét kana ubin, gebeg, naha kuring jadi bisa hibér, awak teh bebelesatan ka unggal jagat, bélesat hibér nepi ka palagan bubat jléng ka pakalangan, eeh naha teu bisa nanaon geuning, sakitu lengeun ti hothat narajang musuh weléh teu beunang, boro boro ka beunang, teu ka toél toél acan. kur bisa ngaheruk teu walakaya, naha atuh kudu kieu naha atuh bét miang ka wetan, clak cimata ngénclak ninggang titincakan anu teu katincak.

Beuleusat awak téh ngabeulesat deui, breh aya budak keur gugupay nempokeun parahu anu beuki lila beuki jauh, kasep, bersih, sampulur, taktakna na ka wengku baris mundak hiji nagara, ley awak ngaleketey beu,!!

Kasep……. kur semet dinya anjeun nempo kulawarga anjeun, kuring ngagéreuntés asa hayang ngudag eta parahu, tuluy medol deui ka basisir sangkan ulah miang ka wetan, belesat balik deui ka tempat asal tadi. masih aya dua deui hasil underan teh.

PROMO CONTENT
loading...