Pilih Calon Bupati Nu Bisa Merjoangkeun Waraga Pasar

4 July 2012 15:33 WIB
 
Zaenal Alimin basa nepungan warga pasar poe Rebo tadi.

WADO – Kesel alatan tacan aya kacindekan iraha dimimitina pangwangunan pasar Wado, anu kaduruk ampir 6 bulan kalarung. Salahsaurang warga pasar Wado, Enok, nyebutkeun yén manéhna moal milih calon Bupati Sumedang anu teu merjoangkeun pasar Wado.

“Abdimah badé milih calon bupati anu tiasa ngawangun pasar Wado saénggal-énggalna,” kitu pok pokanna Enok basa www.SUMEDANGONLINE.com nepungan manéhna poé tadi, Rebo (4/7).

Kakuciwaan warga pasar Wado téh lain ngan saukur Enok, tapi réa deui nu séjéna. Malah ceuk Kosam Erawan mah, mangkukna basa Kepala Dinas Pasar ngalakukeun sosialisasi ngeunaan can bérésna proses perencanaan pangwangunan pasar Wado, nandeskeun yén prosés ténder pasar Wado baris diumumkeun di website LPSE Kabupaten Sumedang.

“Tapi nepi ka kiwari, kuring maluruh di websitena, can aya kénéh. Ma enya pohoeun-mah,” pokna.

Salahsaurang pamilon Bupati Sumedang, Zaenal Alimin, nu datang poé tadi, teu bisa méré katerangan anu pasti, manéhna ngan nyebutkeun yén anggaran jeung perencanaan éta pasar geus dianggarkeun tur direncanakeun ku Pemda Sumedang.

Ini kan masih dalam proses perencanaan pembangunan, dan ini akan diproses oleh dinas terkait, Disperindag itu (Masih kéneh dina proses perencanaan pangwangunan, jeung deui proses ieu teh baris diluluguan ku Disperindag),” ceuk Zaenal.(RED)

1 COMMENT

  1. Anu janten bupati sareng wakil bupati mah kedah urang sumedang tulen, bade ngartos kumaha kana kabutuhan masyarakat, malahan kadon nyanyandak wargina, tos kedahna warga sumedang milih pamingpin anu ngamumule seni budaya sunda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.