Jaladra di Langit Pajaratan Cinta

5 July 2012 02:19 WIB
 
0

GEUS puguh disarebutna ogé teu parok jeung leuwih ti malalurka kalakuan Sanca téh. Mangtaun-taun ngumbara di kota, ari kiwari milih mulang kandang tur ngababakan di lelewek Cigorowék. Keun perkara kebo mulih pakandangan mah, da pamuda saentraganna ogé henteu saeutik. Aya nu alatan di-PHK, usahana kacrut, atawa nu mémang hayang pindah pakasaban di lembur. Sanca ogé kawasna mah ukur hayang boga pacabakan di lembur, da puguh di kota téh ninggalkeun pagawéan anu geus sidik beubeunanganna kaitung nyugemakeun. Geus lain saurang dua urang nu nyebutkeun yén Sanca asup kana paribasa cul dogdog tinggal igel. Tapi, kadieunakeun mah ampir saréréa nyarebut teu éling, sédéng, mabok kucubung, jeung sabangsana.

Lembur nu keur meujeuhna tiis tingtrim téh ngadadak sahéng ku ayana rarancang Sanca nu malalurka téa. Kadus Ukar dinanaha ku warga, lantaran bet ngidinan Sanca pikeun ngadegkeun komplék kuburan di tengah lembur. Kapan taneuh keur makam mah geus disayagikeun di tempat nu rada anggang ti lembur! Na disogok sabaraha ku Si Sanca? Abong kéna ka barayana! Pokona mah rupa-rupa wé nu ngacacang téh. Malah nurutkeun Hansip Baron mah, Mang Bahro nepi ka awong-awongan bari ngabar-ngabar bedog. Untungna henteu ari dikeplaskeun mah, ukur samet diabar-abar wungkul.

“Harga taneuh déwék pasti bakal turun ari deukeut kuburan mah…”

PROMO CONTENT
loading...