Basa Sunda – Urang Sunda

20 October 2010 01:05 WIB
 
5
Ir.H.Surahman,M.Tech,M.Eng,MBA
Ir.H.Surahman,M.Tech,M.Eng,MBA

Adalah sudah menjadi suatu “fenomena” di dalam kehidupan masyarakat, semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan semakin banyak pula perubahan dalam pola kehidupan di masyarakat.

Fenomena itu ternyata semakin nyata dan dirasakan terutama di kalangan generasi muda, tatkala generasi tua sudah semakin tiada dan kini semakin berkurangnya ajaran “Budi Pekerti” di kalangan anak didik. Akibatnya timbullah penurunan nilai – nilai luhur / moral anak bangsa yang disebabkan oleh kurang pedulinya antara orang tua dan pendidik di sekolah.

Dari hasil survey ke berbagai tempat (khususnya di Jawa Barat), dalam decade terakhir ini banyak sekali perubahan di kalangan generasi muda dalam hal sopan-santun dan berbahasa. Kini ternyata banyak sekali anak – anak muda yang berbahasa / bicara kasar dan tidak terhormat atau tidak semestinya!.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita ambil contoh di daerah Bandung (dan sekitarnya), kini anak – anak muda berbicara dengan sesamanya seperti selayaknya bicara kepada “binatang” karena sudah menjadi keseharian dalam berbicaranya selalu menggunakan ungkapan kata yang menggandung unsur kata dengan membawa nama – nama “binatang“.

Sebagai contohnya berikut ini adalah satu dialog “anak – anak SMP” di dalam angkutan umum, sbb” :

 • “Goblog sia mah…anjing, ceuk aing gé kudu nurut ka aing…!
 • “Urut kabogoh aing anjing éta mah atuh…!”
 • ééhh…dasar bagos sia mah…! (bagos = ungkapan kata “bagong”)
 • Anjrit…! Poho deui euy…! (anjrit = ungkapan kata “anjing”)

 

PROMO CONTENT
loading...

5 COMMENTS

 1. duh kang, bujeng-bujeng kanggo ngamumule basa indung sorangan, adat sareng seni tradisi dalah kanggo milari kanggo sadidinten ge hesena luar biasa. mayoritas urang sunda jiga kitu ayeuna, ningal kana kondisi nu walurat, usaha kanggo sadar budaya nya saayana we, katambih pangarti sareng pangatikan ti kulawarga sareng sakola nu langkung ngarah kana materialistik, asal bisa meunang ijazah keur ngala duit kasarna mah. perkara diluar eta mah teu penting. panginten tugas beurat urang sadaya dina nyanghareupan urang sadaya, para guru supaya tiasa milari metode nu pas dina pangatikan basa sunda, kulawarga katut lingkungan sabudeureun nu ngadukung supados basa sunda tiasa dianggo kalayan leres sareng pamarentah nu tiasa miara ajen-inajen budaya sunda kalayan daria ngalangkungan kawijakan nu pas tur efektif

 2. @kang asep..!
  haturnuhun ku pangersana.., sapertos anu kauninga ku sadaya, yen Basa teh nyirikeun Bangsa..! Ayeuna urang (Sunda) bade diajenan kumaha lamun nyarita ge teu merenah, komo bari jeung nyarita na kawas ka “sato”…! Palebah mana ajen na urang Sunda teh…?
  Ceuk paripasa ge “Basa” mah teu meuli…! Cik atuh nyarita-nyarita anu hade jeung Sopan tur Santun.
  Kitu tah panginten Jang Asep…!
  Htrn

 3. Aduh meni asa reueus janten urang sunda, masih aya keneh saderek-saderek anu ngagaduhan optimisme kanggo ngamulule sareng nanjeurkeun budaya sunda anu kiwari tos laas lantaran jaman. abdi ngadukung pisan kana usaha saderek-sederek..hayu urang langgengkeun budaya karuhun supados gaduh ajen kanggo urang sareng generasi penerus urang, nya ti ngawitan kulawargi urang heula panginten. murangkalih urang ajarkeun bahasa sunda anu sae, da ari bahasa nu sanesna mah tiasa di ulik ti sakola, tapi bahasa sunda anu janten ciri yen urang teh urang sunda tong dugi ka laas ku jaman.

 4. Muhun,sapagodos sareung kang haji,margi basa mah teu meuli,sareung lamun teu ku urang bade ku saha deui dimumule eta bahasa atanapi budaya teh….