Ari Hirup Teh Kudu Jeung HURIP na

30 December 2012 20:24 WIB
 
0

didi-rinsoPidawuh Gusti Alloh dina Al-Qur’an Surat Al-Insan Ayat ka Hiji nétélakeun yén aya hiji mangsa tina fase kahirupan manusa téh, di mana manusa tacan bisa disebut nanaon? Atuh lamun kitu ti mimiti iraha urang bisa di sebut manusa? Da baheula mah urang téh lain manusa, kitu sotéh lamun niténan kana prosés jeung bahan dasar penciptaan manusa.

Mangga urang titénan tur lenyepan ku urang saréréa, mangsa katukang anu geus kaliwat, mangsa di mana urang diciptakeun ku Gusti Alloh. Numutkeun katerangan Mantenna dina Kitab Pusaka urang saréréa anu pas na mah dina surat ka 23 ayat 12-16, urang saréréa dijieun ku Gusti Alloh tina saripati anu asalna ti taneuh, terus di jadikeun cai mani nu di teundeun dina tempat anu tohaga, nyaéta nu disebut rahim téa ngalangkungan prosés hubungan antara lalaki jeung awéwé, sanggeus kitu di jadikeun nuthfah, alaqoh, mudhghoh, ‘idhoman, lahman nu saterusna sanggeus proses penciptaan salila opat bulan leuwih ditiupkeun roh ka jeuro jasad. Teu heran lamun nincak umur kakandungan tos opat bulan leuwih sok aya usak-usik, nandakeun éta téh geus aya kahirupan, jadi hirupna jalma ku rohna.

Tapi, éta wungkul tacan cukup disebutkeun geus jadi manusa, sabab numutkeun aturan hirup urang sadayana dina Surat ka 51 ayat ka 56, tujuan manusa di jieun ku Gusti Alloh téh ngan saukur pikeun ibadah, keur ngajalankeun sakabéh paréntah jeung keur ninggalkeun sakabéh nu dilarang ku Gusti Alloh. Ceuk kasarna mah lamun lain keur ibadah manusa moal diciptakeun atawa dijieun ku Gusti, da hakékatna jelema anu teu ibadah mah teu hirup alias paéh sabab geus nyalahan kana maksud jeung tujuan Alloh nu nyiptakeunnana.

PROMO CONTENT
loading...