Sumedanglarang Mangsa Taun 721-778 M

27 August 2016 01:40 WIB
 
0
Makam Prabu Tadjimalela di Gunung Lingga, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu.
ISTIMEWA
Makam Prabu Tadjimalela di Gunung Lingga, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu.

Terahing raja medal ka dunya dipapag caang bulan narawangan mega taya aling-aling ditaretes bentang baranang, manjangkeun galura kabagjaan para pangagung Tembong Agung. Buah Panglamunan Aji Putih ngajangelek jadi satria Pandita, dedeg rupa hade, binekas leber jajaten nuluykeun tapak lacak ramana.

Dina hiji Mangsa Bratakusumah diparentah ku rama maguron ka Resi Sakti nu netep di tutugan Gunung Cakrabuana. Sanggeus jadi murid Sakti diwirid elmu lahir jeung batin. Tuluy ngawariskeun elmu tawajuh gunung pikeun nyampurnakeun kakuatan elmuna. Bratakusumah ninggalkeun tempat uzlahna ngajugjug gunung-gunung anu dimaksud, taya lian Gunung Mandalasakti, Gunung Simpay, Gunung Sangkanjaya, Gunung Penuh jeung Gunung Lingga. Sanggeus ngalaksanakeun parentah gurunan mulang ka karaton Tembong Agung.

Dina mangsa caang bulan Bratakusumah diistrenan jadi pamangku karajaan Tembong Agung gegelarna Prabu Tajimalela. Sabada jeneng nata nikah ka Dewi Mayakasih atawa nu sok disebat Gandrunia (putri Ranggawulung terah Raja Sunda) ngalahirkeun Jayabrata (Lembu Agung/Peteng Aji), Atmabrata (Gajah Agung), jeung Mariyajaya (Sunan Ulun)

Dedeg lanjer jaya perang di buana pancatengah, Ulun Santri demang Raja Prabu Tajimalela nu murba di Darmaraja. Kalimat eta natrat dina elmu kadarmarjaan misilna netelakeun Prabu Tajimalela gagah sakti madragunana mangulang-manguling, ngawasa elmu perang geus mawa kana kajayaan nagara, raja dipiajrih netepna di Darmaraja, ngalandi karajaan ditelahkeun “Sumedang Larang”. Asal tina kecap INGSUN MEDANGAN. Ingsun = kawula, medang = caang padang narawangan.